Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

Ve své soukromé praxi nabízím individuální sezení v rámci psychologického poradenství a psychoterapie pro dospělé a dospívající - pro mladší 15 let se souhlasem rodičů. 

Někdy klient přichází s jasně daným a ohraničeným tématem ze svého života, které chce v rámci několika málo sezení vyřešit. V tom případě mluvíme o poradenství. Pokud je však oblast širší a řešení je spojené s většími životními  a osobnostními změnami, nacházíme se již na poli psychoterapie. Někdy je však hranice mezi poradenstvím a psychoterapií méně zřetelná.

Není nutné přesně vědět, kterou ze služeb chcete využít. Spíše mě bude zajímat, co vás ke mně přivádí, co byste chtěl/a změnit. Společně se dohodneme na počtu prvotních setkání (obvykle 3-6 sezení) a po této době spolu zhodnotíme, co se změnilo, co se ještě změnit má a jak bude případně vypadat další společná práce. Je třeba počítat s tím, že změny vyžadují svůj čas a také dostatečné odhodlání.

Můj styl práce vychází z principů na osobu zaměřené psychoterapie C. R. Rogerse. Během sezení využívám flexibilně také techniky z jiných směrů. Slouží především k uvědomění, vyjádření a zpracování (transformaci) emočních vzorců. Čerpám z terapie zaměřené na emoce, mindfulness, focusingu, vedených imaginací aj.

Sezení vnímám jako společnou cestu, na které klienta doprovázím, přičemž průběžně ukazuji možné odbočky či zastavení, které může být užitečné využít. Důležité na této cestě je pro mě navázání a prohlubování bezpečného a otevřeného vztahu s klientem, naplněného respektem a laskavostí.
oddělovačÚhrada

Náš společně strávený čas má svou hodnotu.

Konzultace poskytuji na přímou platbu, nehradí je zdravotní pojištění. Výhodou je možnost anonymity a dostupné objednací termíny.

Úvodní sezení - 75 min / 900 Kč
Další sezení - 50 min / 700 Kč  

(pro studenty, nezaměstnané, rodiče na RD a samoživitele nabízím slevu 200 Kč)

Platbu je možné provést po domluvě osobně či bankovním převodem na účet uvedený v kontaktech (do poznámky uvedete své jméno).

TIP: Některé zdravotní pojišťovny nabízí příspěvek na psychoterapii, ověřte si aktuální nabídku u své pojišťovny.

Potřebujete pomoci?

Neváhejte se na mě obrátit.