Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.


Ve své soukromé praxi nabízím individuální sezení v rámci psychologického poradenství a psychoterapie pro dospělé a dospívající od 18 let

Někdy klient přichází s jasně daným a ohraničeným tématem ze svého života, které chce v rámci několika málo sezení vyřešit. V tom případě mluvím o poradenství. Pokud je však oblast širší a řešení je spojené s většími životními  a osobnostními změnami, nacházíme se již na poli psychoterapie. Někdy je však hranice mezi poradenstvím a psychoterapií méně zřetelná. V závislosti na individuálních cílech klientů se průměrná délka terapie pohybuje mezi 10 a 25 sezeními. Alespoň prvních 5-10 sezení probíhá každý týden, pokud je to možné.

Není nutné přesně vědět, kterou ze služeb chcete využít. Spíše mě bude zajímat, co vás ke mně přivádí, co byste chtěl/a změnit. Je třeba počítat s tím, že hluboké změny vyžadují svůj čas a také ochotu aktivně prozkoumávat své prožívání a nejrůznější temná zákoutí svého nitra


"Přímá cesta z temnoty vede jejím středem."


Můj styl práce vychází z principů na osobu zaměřené psychoterapie C. R. Rogerse. Jde tedy primárně o proces, kdy klient během rozhovoru zkoumá a v konečném důsledku přetváří aspekty sebe samého. Vždy se snažím, abych klientovi věnovala svoji plnou pozornost, empatii a pokud to je vhodné, tak i své intervence. Během sezení využívám flexibilně  techniky z různých směrů, které se v danou chvíli mohou jevit jako efektivní. Slouží především k uvědomění, vyjádření a transformaci emočních schémat. Čerpám hlavně z terapie zaměřené na emoce (imaginativní rozhovory), terapie zaměřené na soucit, z focusingu, principů mindfulness, relaxačních technik, technik pro zvládání úzkostných stavů aj.

Sezení vnímám jako společnou cestu, na které klienta doprovázím, přičemž průběžně ukazuji možné odbočky či zastavení, které může být užitečné využít. U mě nenajdete žádný přesný postup či plán, který Vás změní. Krůček po krůčku budete ale objevovat a proměňovat sami sebe. Na této cestě je pro mě podstatné navázání a prohlubování bezpečného a otevřeného terapeutického vztahu s klientem, naplněného respektem a laskavostí.
oddělovačÚhrada

Náš společně strávený čas má svou hodnotu.

Konzultace nespadají pod zdravotnický sektor, nehradí je zdravotní pojištění. Je však možné čerpat příspěvky pojišťoven.

Cena sezení - 1000 Kč / 50 minut

Platbu je možné provést osobně či po domluvě bankovním převodem na účet uvedený v kontaktech (do poznámky uvedete své jméno). Při pozdějším zrušení sezení než je 24h předem, účtuji storno poplatek ve výši poloviny ceny sezení.


Příspěvky pojišťoven

Aktuální stav poskytování příspěvků si vždy ověřte u své pojišťovny.

Aktuálně klienti VZP mohou za mé služby čerpat příspěvek z programu "Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory" 500Kč za sezení v celkovém počtu 10 sezení (celkem tedy pojišťovna proplatí až 5 000 Kč). Více informací včetně dalších podmínek čerpání naleznete na https://dusevnizdravi.vzp.cz/

Příspěvek na "Duševní zdraví" od pojišťovny ČPZP (2 500 Kč na 5 sezení) je také možné čerpat za sezení u mě za standardních podmínek čerpání příspěvků.

Příspěvek Psychoteraputické poradenství nabízí také v rámci preventivních programů také ZPMV (400Kč na sezení, max 10 sezení).

Další pojišťovnami, které nabízí příspěvek, je RBP, ZSP a nově i OZP.

Potřebujete pomoci?

Neváhejte se na mě obrátit.