Mgr. Eva Lorencová - kvalifikace

Vystudovala jsem jednooborovou magisterskou psychologii a bakalářskou pedagogiku, dále dvouleté kvalifikační studium zkušenostně reflektivního učení (zážitková pedagogika) a několik dalších kurzů a výcviků. Ten, z kterého nejvíce čerpám, je dlouhodobý (4,5 let) psychoterapeutický výcvik PCA (Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta C.R.Rogerse) s akreditací. Jeho součástí bylo kromě skupinové práce také 70 hodin vlastní individuální psychoterapie. Důležité zkušenosti čerpám i z výcviků kompletní krizové intervence či internetového poradenství. 

Dále mě obohatil kurz Focusingu, Nenásilné komunikace či Výchovy bez poražených, které mají své kořeny v přístupu C.R. Rogerse. Významně čerpám také z techniky sycení vnitřních démonů a techniky Cesta od B. Bays, které nabízejí korektivní (terapeutickou) emoční zkušenost. Moje osobní cesta se aktuálně ubírá ve směru rozvoje mindfulness - vědomé všímavosti, která mi dává odpovědi na mnohé mé otázky v tématech psychologie osobnosti, seberozvoje, práce s emocemi a myslí, plného vědomí, meditace, klidu a dalších.

Své profesní uplatnění jsem po několik let nacházela v oblasti individuálního poradenství, krizové intervence a internetové poradenství v centru, které se specializuje  na pomoc lidem s poruchami příjmu potravy. S touto problematikou jsem se zabývala také v rámci své soukromé terapeutické praxe. Krizovou intervenci jsem poskytovala dále na lince důvěry. 

Velkou radost nacházím také v lektorství. Vytvořila jsem a spolupracovala na adaptačních, pohybových i prožitkových (seberozvojových) kurzech a workshopech pro nejrůznější skupiny klientů - dospělé i děti.