Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

Vystudovala jsem jednooborovou magisterskou psychologii a bakalářskou pedagogiku, dále dvouleté kvalifikační studium zkušenostně reflektivního učení (zážitková pedagogika) a několik dalších kurzů a výcviků. Ten, na kterém nejvíce stavím, je dlouhodobý (4,5 roku) psychoterapeutický výcvik PCA - Poradenství a psychoterapie zaměřená na člověka C. R. Rogerse s akreditací, včetně supervizní části. Jeho součástí bylo kromě teorie, nácviků a skupinové práce také 70 hodin vlastní individuální psychoterapie. Důležité zkušenosti čerpám i z výcviku kompletní krizové intervence. I nadále se průběžně vzdělávám. Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii a v souladu s jejími principy se snažím o neustálé zkvalitňování své práce.

Do mého přístupu se propisují také absolvované kurzy Focusingu, Nenásilné komunikace či Výchovy bez poražených, jež mají své kořeny v humanistické psychologii. Inspiruji se nicméně i dalšími terapeutickými směry, jako jsou na emoce zaměřená terapie, satiterapie či biosyntéza. V práci s klienty s oblibou využívám krom klasického rozhovoru také prožitkové imaginační techniky, které nabízejí korektivní (terapeutickou) zkušenost. 

I v současné době se dále vzdělávám. Pro svoji poradenskou praxi významně čerpám z přístupu vývojového psychologa a výzkumníka Gordona Neufelda, který pracuje s modelem vztahové vazby jako základním kamenem zdravého vývoje dítěte. Tento přístup studuji na Neufeld Institute.

Své profesní uplatnění jsem po několik let nacházela v oblasti individuálního poradenství, krizové intervence a internetové poradenství v centru, které se specializuje na pomoc lidem s potížemi v oblasti poruch příjmu potravy. S touto problematikou jsem se zabývala i v rámci své soukromé terapeutické praxe. Krizovou intervenci jsem poskytovala také na lince důvěry.  

Velkou radost nacházím v lektorování. Realizovala jsem mnoho adaptačních, pohybových i prožitkových (seberozvojových) kurzů a workshopů pro nejrůznější skupiny klientů - dospělé i děti. Mimo to jsem vedla také preventivních programy pro školy. Ráda se věnuji také kreativním činnosti. Mohu zmínit svůj autorský projekt empati karet a dalších produktů pro rozvoj emoční inteligence (nejen) dětí pod značkou empati.

Moje osobní cesta se v zásadě ubírá směrem rozvoje mindfulness - vědomé všímavosti, která mi dává odpovědi na mnohé otázky v tématech psychologie osobnosti, seberozvoje, práce s emocemi a myslí, plného vědomí, meditace, rozvoje pochopení, klidu a štěstí.


Potřebujete pomoci?

Neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.